Odstąpienie od umowy

Szanowny Kliencie, 
dokładamy wszelkich starań, aby w naszej ofercie znajdowały się produkty najwyższej jakości, pozbawione mankamentów. Sprzedajemy towar fabrycznie nowy, który przechodzi kontrolę jakości jeszcze na etapie produkcji. Jeżeli jednak zdarzy się tak, że zakupiony u nas produkt przejawia wady fizyczne, niezwłocznie skontaktuj się z nami poprzez e-maila sklep@idell.pl lub formularz kontaktowy. W zgłoszeniu opisz swój problem oraz załącz zdjęcie przedstawiające wykryte przez Ciebie wady.


Pamiętaj, że każdy ze sprzedawanych u nas produktów objęty jest gwarancją, dlatego po zakupie koniecznie zachowaj kartę gwarancyjną sprzętu. W ciągu 14 dni mamy obowiązek rozpatrzyć Twoją reklamację z tytułu wady fizycznej lub prawnej produktu.


Reklamacje z tytułu gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania usług dodatkowych możesz składać bezpośrednio w naszym sklepie stacjonarnym w Krakowie lub (w przypadku zakupów online) przesłać na adres:


DM GROUP POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie 
ul. Bartosza Głowackiego 4 / 5, 
30-085 Kraków.


W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta możesz składać je także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym towaru.

 

 

Szczegółowe zapisy z regulaminu sklepu:

  • Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
  • Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji producenta jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
  • Usługodawca może być gwarantem Towarów w przypadku wykupienia Usługi dodatkowej – Przedłużonej Gwarancji lub wykupienia Gwarancji na Towar używany, wówczas mamy do czynienia z Gwarancją Usługodawcy.
  • Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można składać, bezpośrednio w Sklepie fizycznym lub przesłać na adres: DM GROUP POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bartosza Głowackiego 4 / lokal 5, 30-085 Kraków, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.
  • Reklamacje z tytułu wady fizycznej lub prawnej rozpatrywane są w 14 dniowym terminie.
  • W przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w szczególności Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady ukryte sprzedaży.
  • Warunki Gwarancji Usługodawcy w przypadkach wykupienia takiej ochrony gwarancyjnej określone są szczegółowo w Karcie Gwarancyjnej.

Zwrot w ciągu 14 dni bez podania przyczyny


Zgodnie z  ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., kupujący ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość (zakupy przez internet). Może tego dokonać w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Odstąpienie od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: 

DM GROUP POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie 
ul. Bartosza Głowackiego 4 / 5,
30-085 Kraków 
lub na adres e-mail: sklep@idell.pl.

Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony poniżej. Dla zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie w formie papierowej lub elektronicznej przed upływem 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia (paczkomaty InPost), usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


Jeżeli Konsument zażąda rozpoczęcia usługi dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, ma obowiązek zapłacić za świadczenia wykonane do chwili odstąpienia od umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu wykonanego świadczenia, z uwzględnieniem ceny widniejącej w umowie sprzedaży.

idell.pl (DM GROUP POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.


W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.

idell.pl (DM GROUP POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie) dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli idell.pl nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar firmie idell.pl (lub przekazać go osobie upoważnionej przez usługodawcę do odbioru) nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że usługodawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłać towar przed upływem 14 dni.

Towar powinien być zwrócony na adres: 
DM GROUP POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie 
ul. Bartosza Głowackiego 4 / lokal 5,
30-085 Kraków.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem użytkowania, chyba że usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z ustawą.
Wzór formularza odstąpienia od umowy
 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
– Adresat: DM GROUP POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie 
ul. Bartosza Głowackiego 4 / lokal 5,
30-085 Kraków. 
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na
wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel